Curriculum Vitae

Joost van Kessel

Drs. Joost van Kessel MAC is als interimmanager en coach beschikbaar voor reorganisaties,  strategische vraagstukken, financien, general management, planning&control verbetering en bedrijfseconomisch advies.

Hij heeft ruime ervaring in not-for-profit organisaties in diverse sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, gemeentelijke overheid, musea, stichtingen enz.

contactgegevens

CV (LinkedIn)

Opleiding

2018 – heden Diverse inhouse masterclasses RvT, Institute for Governance & Leadership
2016 Leergang Service Excellence 2016-2017
2016 Intensieve opleiding Engels (‘Nonnen in Vught’)
2013 Opleiding mediation o.b.v. verbindende communicatie
2005 Masterclass Six sigma
2002 Training counseling
2001 Training matching (competenties)
2000 Training commerciële vaardigheden
1998 Post doctorale Controllersopleiding (MAC) TIAS, Tilburg.
1995 Bench marking
1991 Leergang Economisch en Algemeen management
1991 Administratieve Organisatie
1988 Systeembeheer Automatisering

Economie 1984
Afstudeer richting Staatkundig-Economisch
Specialisatie Bedrijfspsychologie
Atheneum A 1976

Ervaring

RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs)

Adjunct-directeur RVKO basisschool Maria, Rotterdam (augustus 2021 – ) 

Adjunct-directeur van de basisschool Maria in Rotterdam

GGZ instelling Stichting de Viersprong

Vice-voorzitter Raad van Toezicht (Juli 2021 – )

Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht
Voorzitter Audit & Risk commissie

logo van Park Zuidenhout

Park Zuidenhout (RvB)

Interimmanager Wonen & Services Park Zuiderhout (januari 2020 – oktober 2020)

Leiding geven aan de facilitaire dienst en de omvorming van de organisatie gestalte geven met jonge (nieuwe) managers

logo stichting de wever

VVT instelling Stichting De Wever

Coach (Oktober 2019 – )

Begeleiding MT lid in nieuwe functie

logo van Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid Holland

Interim manager (september 2019 – februari 2020 )

Parttime interim bestuurlijke opdracht huisvesting Dordrecht

Uitbreiding Dordtse Vrije School in goede banen leiden i.c.m. Bestuurders PO Coöperatie

GGZ instelling Stichting de Viersprong

Lid Raad van Toezicht (2017 – juni 2021)

Lid Raad van Toezicht
Voorzitter Audit & Risk commissie

Rozenhof 10

Sabbatical

Sabatical (2018 – 2019)

Ingrijpende verbouwing eigen huis in Dordrecht

logo van surplus zorg

Surplus Zorg

Directeur Ondersteunende Diensten (2014 – 2018)

Verantwoordelijk voor Financiën en bedrijfsvoering, HRM, ICT, Facilitair en Zorgadministratie (en tijdelijk Klantenservice)
Totale organisatie: 3.000 medewerkers
Deelnemer aan RvT vergaderingen

Speciale opdrachten: Reorganisatie centrale en decentrale overhead leiden
Professionalisering dienstverlening Ondersteunende diensten
Fusie en integratie met collega instellingen
Financiën collega fusie-organisaties op orde brengen

Gerealiseerd: Overhead binnen de marges van benchmark in de Zorg gebracht
Klantvriendelijker en transparantere centrale overhead
Afstemming met en gezamenlijkheid van handelen naar gebruikers
Duidelijke businesscases m.b.t de fusiepartijen, fusie per 1 jan 2018
Financiën fusieorganisatie op orde
Organisatie en systemen Ondersteunende Diensten op één lijn

logo van surplus zorg

Surplus Zorg

Directeur Financien & Control (2011 – 2014)

Verantwoordelijk voor Financiën en bedrijfsvoering
Speciale opdracht: verkoop van Kinderopvang en Woningcorporatie

Gerealiseerd: Planning&Control cyclus als backbone van de organisatie
Verkoop bovenstaande twee bedrijfsonderdelen
Realiseren goede verstandhouding met de banken en overige stakeholders
Meerjarenplan m.b.t. toekomstige ontwikkelingen in de zorg en welzijn (o.b.v. visie en strategie): gezonde uitgangspositie

Wereldmuseum Rotterdam

Hoofd Bedrijfsvoering & Plaatsvervangend Directeur (2009 – 2011)

Verantwoordelijk voor strategie, stakeholders, financiën, personeel, organisatie, planning tentoonstellingen, facilitaire dienst, ICT en beveiliging
Leidinggeven aan 25 medewerkers en externe inhuur (beveiliging, ICT enz). Totale museum bestond uit 45 medewerkers (excl Horeca), en had een omzet van 8 miljoen euro

Gerealiseerd: Ingrijpende verbouwing tot een goed einde gebracht, tentoonstelling na verbouwing op tijd geopend met spetterend openingsfeest
Professionalisering van de werkzaamheden in het museum en opbouw van een op elkaar ingespeeld team
Reductie&flexibilisering van het aantal medewerkers en aanwezigheid op basis van werkaanbod

Albert Schweitzer ziekenhuis

Hoofd Concernstaf (2004 – 2009)

Verantwoordelijk op concernniveau voor strategisch beleid, P&O, Financiën, ICT, Communicatie, Nieuwbouw, Patientenlogistiek en Projectenbureau
Lid van Concernteam, leiding aan 230 medewerkers verdeeld over 8 afdelingen
Totaal ziekenhuis: omzet 230 mln, 4000 medewerkers
Lid commissie Ethiek / Lid Investeringscommissie
Projecteigenaar EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
Projecteigenaar ECM (Enterprise Content Managementsysteem)
Projecteigenaar NIAZ accreditatie

Gerealiseerd: Strategisch beleid ontwikkeld inclusief financieel meerjarenkader
Gezorgd voor continuiteit tijdens zware bestuurscrisis ziekenhuis samen met divisiemanagement
1e ziekenhuis met ESF subsidie
Succesvolle DBC invoering
Efficiency slagen bij alle onderdelen
Koploper op ICT gebied
Ontwikkeling Gezondheidspark in Dordrecht

Albert Schweitzer ziekenhuis

Hoofd Planning&Control (2003 – 2004)

Beheersing financiële huishouding ASz, omzet 190 mln, 3600 medewerkers
Lid MT Concernstaf, leiding aan 8 medewerkers

Gerealiseerd: Decentralisatie deel van de medewerkers P&C naar de divisies
Heldere P&C cyclus opgezet, de backbone van de organisatie
Acceptatie bij divisies van positie en rol afdeling P&C
Inbedding opbrengsten in de bedrijfsvoering

Ernst & Young Interimmanagement

Senior Manager (2000 – 2003)

Het acquireren van opdrachten en het plaatsen en begeleiden van (veelal zelfstandige) interimmanagers

Gerealiseerd: Veel met succes afgeronde projecten middels inzet van interimmanagers
Workshops op het gebied van planning & control

Ad interim Directeur Gemeentearchief Rotterdam (2001, parttime)

Gemeente Archief Rotterdam

Controller / Hoofd interne bedrijfsvoering; interim manager (1998 – 2000)

Opbouwen sector Bedrijfsvoering (Financiën, P&O en Automatisering en alle facilitaire diensten) en zorgen voor cultuurverandering naar een zakelijker dienstverlening
Omzet 10 mln, activa 32 mln
Lid van managementteam, 65 medewerkers, leiding aan 30 medewerkers verdeeld over 5 afdelingen

Gerealiseerd: Teamspirit in de sector gebracht
Zakelijker dienstverlening
Automatisering up to date
Vierjaren bedrijfsplan
Archief ‘naar buiten toe gebracht’: open dag en internetraadpleging ontwikkeld

Dienst Stedelijk Onderwijs Rotterdam

Controller / Hoofd financiële en interne zaken (1996 – 1998)

Verantwoordelijk voor de financiën, de administratieve organisatie, Planning & Control, automatisering, secretariaat en het archief
Omzet 250 mln, activa ter waarde van 600 mln
Lid van managementteam, 150 werknemers, leiding aan 35 medewerkers

Gerealiseerd: Transparantie in financiën en projectgelden
Beleidsstuk verzelfstandiging openbaar onderwijs
Inzicht in projectgelden
Onderlinge afhankelijkheid afdelingen helder gemaakt en gestroomlijnd
Zakelijker verhouding met subsidie-ontvangers

HBO Raad

Financial Controller (1994 – 1996)

Verantwoordelijk voor de financiën, de administratieve organisatie en de facilitaire dienst, inclusief het systeembeheer
Omzet 10 mln, projecten ter waarde van 50 mln.
Gebouwen met een waarde van 10 mln.
Lid van directieteam, 60 werknemers, leiding aan 12 werknemers

Gerealiseerd: Omslag van subsidie-ontvanger naar contributieheffer bij de leden
Ontvlechting BV van oude secretaris-directeur
Relatie met ministerie van OC&W verbeterd
Realisatie volledig nieuwe infrastructuur automatisering

logo Eneco

NV GEB Rotterdam (nu Eneco)

Senior Financial Advisor (1992 – 1994)

Ontwerpen van kwartaalrapportages concern en ondersteuning financieel directeur
Omzet 1,6 mld, 1700 werknemers
Werkgroepvoorzitter in project ter implementatie nieuw geautomatiseerd financieel informatie systeem, leiding aan 8 werknemers

Gerealiseerd: nieuw financieel informatiesysteem
Rapportages op concernniveau
Nieuw grootboekrekeningschema

logo Eneco

NV GEB Rotterdam (nu Eneco)

Controller Facilitair Bedrijf & 1e medewerker accountantsdienst  (1989 – 1992)

Verantwoordelijk voor de financiën en de administratieve organisatie, lid managementteam
Omzet 170 mln, gedeeltelijk marktconform, 300 werknemers, leiding aan 20 werknemers

Gerealiseerd: Financiële verantwoordelijkheid bij de afdelingshoofden
Afleggen van verantwoording door de budgethouders/omzetverantwoordelijken

Drinkwaterleiding Rotterdam (nu Evides)

Manager Algemene Ondersteuning (1987 – 1989)
Plaatsvervangend manager Afdeling Verbruikerszaken

Lid managementteam
Verantwoordelijk voor management rapportages en systeembeheer van verbruikersafdeling; 50 werknemers, leiding aan 6 werknemers

Gerealiseerd: goed functionerende ondersteunende afdeling met gemotiveerde medewerkers

Volmac Softwarehouse

Analist-Programmeur (1986 – 1987)

In opleiding

Gerealiseerd: persoonlijk inzicht dat programmeren niet de gewenste uitdaging bood

41PAINFBAT, Ministerie van Defensie

Peletonscommandant (1984 – 1986)

Leiding aan peloton van 40 infanteristen en 4 onderofficieren

Gerealiseerd: Goed functionerend peloton 

logo cvo

Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam

Leraar (1984 – 1986)

Leraar economie/handelswetenschappen HAVO/Atheneum
Introductie van maken van werkstukken

Gerealiseerd: enthousiaste leerlingen met prima resultaten

Overigen

Nevenactiviteiten

2012-heden Schrijver Amnesty International
2010-2016 Wijkhoofd Hartstichting
2009-2012 Secretaris a.i. en Penningmeester a.i. bestuur OPOD
2007-2012 Bestuurslid Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
2000-2007 Voorzitter Medezeggenschapsraad Montessorischool Dordrecht

Sporten

Tennis, skiën, zwemmen

Hobby's

Muziek spelen (klarinet), bordspelen (Catan, Risk), lezen

Referenties